210.000

Hoefsmidstraat type III – Hoogvliet

Het bedrijven-/industrieterrein “Gadering” is gelegen te Hoogvliet en ligt direct aan de op- en afritten van de rijksweg A15. Het complex ligt op een zichtlocatie waar elke dag vele auto’s passeren. Op het bedrijventerrein is een grote diversiteit aan bedrijven gevestigd.
Voor verkoop en verhuur zijn beschikbaar 24 bedrijfs- /kantoor units vanaf 55 m² bedrijfsruimte en 32 m² kantoorruimte, dat gelegen is op een perceel van 3.122 m² te Hoogvliet Rotterdam. Het object bestaat uit twee rijen units. De bestemming van deze locatie is bedrijvigheid.
START: bouw week 34 ( 20 augustus) oplevering zal plaatsvinden in het begin van het tweede kwartaal 2019.
OPPERVLAKTE
Unit type I ca. 138 m² kantoorruimte en 3 parkeerplaatsen
Unit type II ca. 55 m² bedrijfsruimte, ca. 32 m² kantoorruimte en 1 parkeerplaats
Unit type III ca. 75 m² bedrijfsruimte, ca. 53 m² kantoorruimte en 2 parkeerplaatsen
Unit type IV ca. 240 m² kantoorruimte en 6 parkeerplaatsen
Unit type IA ca. 138 m² kantoorruimte en 3 parkeerplaatsen
OPLEVERINGSNIVEAU
Bouwaard/algemeen:
– onderheide fundering en betonvloeren, maximale vloerbelasting van circa 1.500kg/m²;
– opbouw staalconstructie;
– aluminium kozijnen, ramen, puien en buitendeuren;
– isolerende beglazing;
– unitscheidende wanden opgetrokken uit kalkzandsteen;
– geïsoleerd staaldak met kunststof dakbedekking;
– eigen meterkast met elektra aansluiting 3x25A;
– eigen water- en gasaansluiting;
– brandblusmiddelen.
Bedrijfsruimte:
– monoliet afgewerkte betonvloer op de begane grond met een maximale vloerbelasting van circa 1.500 kg/m²;
– vrije hoogte onder de staalconstructie circa 6.00 m¹;
– verwarming in unit type II middels gasgestookte heater;
– verlichtingsarmaturen onder het staaldak;
– diverse wandcontactdozen;
– elektrisch bedienbare overheaddeuren;
– voorzien van een nette toilet-ruimte inclusief hand-wasbakje met spiegel.
Kantoren:
– systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
– betonvloer met maximale vloerbelasting van circa 250 kg/m2;
– vrije hoogte onder het systeemplafond circa 2,70 m¹;
– binnenwanden afgewerkt met gesausd glasweefsel;
– houten binnendeurkozijnen met stompe deuren;
– wandgoten;
– diverse wandcontactdozen;
– verwarming middels c.v.-installatie en radiatoren;
– pantry met onder- en bovenkastjes en aansluitingen voor koelkast
en vaatwasser (exclusief koelkast, exclusief vaatwasser)
– betegelde toiletruimte met wandcloset en fonteintje.
Buitenterrein:
– verhard middels betonklinkers;
– ingericht met parkeerplaatsen en cijfer-tegels;
– aanrijpalen;
– buitenverlichting wandarmaturen.
Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid per auto is zeer goed te noemen. Het object is op korte afstand gelegen van knooppunt Benelux aan de snelweg A15. De op- en afritten van de A15 zijn binnen enkele minuten bereikbaar. Het metrostation Tussenwater is op loopafstand gelegen waarmee men een directe verbinding heeft met het Rotterdamse metronetwerk.
Bestemming:
Ter plaatse geld het bestemmingsplan “Gadering- Tussenwater” van de gemeente Rotterdam waaruit blijkt dat het object bestemd is voor gebruik als “Bedrijven” (bouwwerken, opslag- en werkterrein ten behoeve van bedrijven welke zijn vermeld in categorieën 1 t/m 4 van de lijst van bedrijfsactiviteiten). Dit bestemmingsplan met plannummer 591 is op 12-3-2010 onherroepelijk geworden. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.
Koopsom & Huurprijs:
Unit type I € 245.000,– VON excl. BTW € 1.625,– per maand ex BTW
Unit type IA € 245.000,– VON excl. BTW € 1.625,– per maand ex BTW
Unit type II € 159.500,– VON excl. BTW € 950,– per maand ex BTW
Unit type III € 210.000,– VON excl. BTW € 1.375,– per maand ex BTW
Unit type IV € 425.000,– VON excl. BTW € 2.950,– per maand ex BTW
Omzetbelasting:
De vermelde koopsom in de te sluiten koop-/aannemingsovereenkomst is een “vrij op naam koopsom” te vermeerderen met BTW.
Zekerheidssteling :
Na de rechtsgeldige ondertekening van de koop-/aanneemovereenkomst dient binnen 4 weken door koper een zekerheidstelling te worden voldaan aan de notaris ter hoogte van 10% over de koop/-aanneemsom.
Milieu
Het is verkoper niet bekend, of er sprake is van enige vorm van verontreiniging en/of aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen (bodem, grondwater, asbest e.d.) en/of aanwezigheid van ondergrondse olietanks. Elke aansprakelijkheid hieromtrent van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd die uit de aanwezigheid van bodem- en of grondwaterverontreiniging in de onroerende zaak kan voortvloeien.
Zakelijk(e) recht(en)
Koper dient alle erfdienstbaarheden, bijzonder lasten en beperkingen, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en beperkte rechten, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.
Voor nadere informatie zie de laatste akte van levering.
OVERIGE CONDITIES
Algemeen:
Deze informatie is uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden onze opdrachtgevers en BRiQ real estate B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door BRiQ real estate B.V. en/of haar opdrachtgever.
Tekeningen en artist impressions:
Aan alle in de brochure opgenomen tekeningen en artist impressions kunnen nadrukkelijk geen rechten en/of plichten worden ontleend.
Koop-/aanneemovereenkomst:
Verkoper heeft voor begeleiding van het project en de juridische overdracht een projectnotaris aangesteld, hier kan niet van worden afgeweken.
Reclamevoering:
Uitsluitend conform richtlijnen van de architect en met inachtneming van de regelgeving van de gemeente Lansingerland.
Voorbehoud:
Mogelijke verkooptransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het complex. Tot het moment dat voornoemde goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Gegevens

ID : 231
Prijs : 210.000
Object type : Bedrijfspand
Toepassing : Verkopen
Status : Verkocht
Oppervlakte : 124 m2
Adres : Hoefsmidstraat
Plaats : Vlaardingen
Land : Nederland

Kaart

Trefwoorden